ACM onderzoekt gebruik van 06-nummers

ACM begint een gedetailleerd onderzoek naar het gebruik van 06-nummers, met als doel om gebruik en schaarste te onderzoeken. Alle houders van nummers hebben een informatieverzoek ontvangen, meldt ACM. Ze moeten uiterlijk 7 februari opgave doen hoeveel actieve en inactieve nummers ze hebben, hoeveel nummers er in afkoeling zijn, en hoeveel nummers ze hebben overgedragen aan een andere nummerhouder.

Van de totaal beschikbare voorraad is 90,8 procent toegekend aan nummerhouders. Achter de 06 zitten zes reeksen: 06-1 tot en met 06-5 en 06-8 met per reeks in theorie 10 miljoen nummers. Alleen in de reeks 06-8 heeft ACM nog genoeg onuitgegeven nummers, de rest is in handen van operators.

Nadat ACM een nummerreeks heeft uitgegeven, kan zij niet meer zien wat nummerhouders daarmee doen. Bij elkaar gaat het om een groot aantal partijen. Niet alleen de grote MNO’s hebben nummers gekregen, maar ook tientallen kleinere MVNO’s, waarvan een deel al niet meer bestaat. 

Elke operator heeft actieve nummers en nummers ‘in afkoeling’ – bijvoorbeeld van consumenten of bedrijven die hebben opgezegd zonder hun nummer mee te nemen. Die nummers kunnen in principe weer aan een nieuwe simkaart worden gekoppeld. Sinds het bestaan van nummerbehoud zijn (cumulatief) miljoenen mensen overgestapt naar een andere aanbieder. Ook daardoor zijn nummerblokken versnipperd geraakt.

Daarnaast is er mogelijk nog een deel van de nummers in gebruik voor machine-to-machine diensten, hoewel dat in strijd is met de beleidsregels. ACM heeft vorig jaar al aangekondigd dat het daarop actiever gaat controleren. 

In het verleden gaf ACM de nummers uit in blokken van 1 miljoen tegelijk. De grote operators hebben daarom zoveel nummers gekregen, dat het voor hen geen probleem is om één consument aan te sluiten, of om een zakelijke klant honderd nummers tegelijk te geven. 

Kleinere aanbieders zitten minder ruim. Doordat de vrije ruimte nog minder dan 10 procent is, kan ACM een startende MVNO niet meer zo gemakkelijk een voorraadje geven als voorheen. Sinds een paar jaar rantsoeneert ACM de nummers al. Nieuwe aanvragen voor een blok van 1 miljoen of 100.000 worden niet snel meer gehonoreerd.

Bron: www.acm.nl

© Copyright 2023

Disclaimer