Kind en plek belangrijkste zorgen bij thuiswerken

Thuiswerkonderzoek deel 1

In veel Nederlandse bedrijven is de afgelopen maanden het roer aangaande thuiswerken radicaal omgegaan. Wij hebben gezien dat het coronavirus kantoorpanden, waar het normaal gesproken krioelde van de mensen, in verlaten spooksteden deed veranderen. Ook van organisaties waar een conservatieve houding thuiswerken onmogelijk maakte, kregen wij hulpvragen om medewerkers thuis aan de slag te krijgen. Nu we ongeveer 4 maanden verder zijn, leek het ons een mooi moment om terug te blikken. Wij hebben onderzoek* gedaan onder onze klanten en relaties naar hoe zij het thuiswerken hebben ervaren. In dit blog gaan we in op het eerste deel van het onderzoek. Volgende week deel 2.

Thuiswerken: (bijna) iedereen kan het

Om te beginnen hebben we gevraagd hoeveel moeite de deelnemers hadden met thuiswerken. Hierbij keken we naar factoren als de bereikbaarheid, het type functie en de werk/privé balans. Het overgrote deel, 75,4% gaf aan geen beperkingen of problemen te ervaren bij het thuiswerken. Dit zal ook komen omdat een deel van de ondervraagden al regelmatig thuiswerkt. 19,3% werkt in een functie waarbij thuiswerken geen optie is. De grootste negatieve factoren die het thuiswerken bemoeilijken zijn: het niet goed kunnen scheiden van werk/privé (5,26%), en het gebrek aan een fijne werkplek in huis (5,26%).

Vraag: Is thuiswerken moeilijk voor u?

Afspraken met het thuisfront

Wie thuiswerkt komt opeens hele andere “collega’s” tegen bij de koffieautomaat. Je partner, kinderen, huisgenoten, allemaal mensen die met iets heel anders bezig zijn dan jouw werk. Daarom vroegen we de deelnemers waar ze afspraken over maken met hun partner. 44,83% van de respondenten geeft aan afspraken te maken over hoe de zorg voor de kinderen verdeeld wordt, en waar in huis wel en niet gewerkt kan worden.
Omdat niet alle respondenten kinderen zullen hebben of een partner, is het feit dat deze twee items bijna de helft van de score domineren des te opvallender. Niet onlogisch, verklaarbaar zelfs gezien de onderwerpen, maar wel echte uitschieters. De overige onderwerpen waarover men afspraken maakt zijn bijvoorbeeld het gebruik van headsets bij het videobellen (24,14%), of de scheiding tussen werktijd en privétijd (13,79%).

Vraag: Waar heeft u afspraken over gemaakt met het thuiswerken?

Het ging niet vanzelf

Er moest bij de meeste deelnemers zeker nog wel het een en ander geregeld worden, voordat er thuis gewerkt kon worden. Zo moest 38,89% het thuiskantoor nog inrichten om te kunnen werken. 38,89% heeft hier ook nog extra zaken zoals monitoren, toetsenbord/muis of meubels voor aangeschaft. Ook de Helder Telecom & ICT collega’s zijn waar nodig voorzien van de juiste extra spullen om thuis te kunnen werken. En voor onze klanten bezorgen we, als extra service, apparatuur indien gewenst ook direct bij hun medewerkers thuis in plaats van op kantoor.
Met stip (44,44%) was ook hier het maken van afspraken met het thuisfront het belangrijkste. Ook goede afspraken met de werkgever over bereikbaarheid en werktijden kwamen aan bod bij 22,22%. van de deelnemers 16,67% heeft tot slot nog aanpassingen moeten maken in het (draadloze) netwerk om op de gewenste plek een goede verbinding te hebben.

Vraag: Wat heeft u gedaan om thuis te kunnen werken?

Volgende week, 27 juli, publiceren we deel 2 van dit onderzoek, waarin we onder andere verder ingaan op welke voor- en nadelen men aan het thuiswerken heeft beleefd, hoe de thuiswerkplek eruitzag, en of men ook “na” de coronacrisis vaker thuis gaat werken.
*Aan het onderzoek deden 57 deelnemers mee. Het survey is afgenomen onder klanten en relaties van Helder Telecom & ICT.

Infographic

De resultaten van deel 1 van het thuiswerkonderzoek zijn ook verwerkt in een overzichtelijke infographic:

(Klik op de afbeelding voor een groter resultaat)

© Copyright 2023

Disclaimer