SMS bestaat 25 jaar !

3 december, is het precies 25 jaar geleden dat de allereerste SMS werd verzonden. Op 3 december 1992 verstuurde Neil Papworth van de toenmalige Sma Group vanaf zijn computer een SMS naar Richard Jarvis van Vodafone over het Britse Vodafone netwerk met de tekst 'Merry Christmas'. Telecomproviders wisten toen nog niet dat de SMS in de twee decennia daarna de grootste cash-cow zou gaan worden. 

De SMS is eind jaren '90 populair geworden over de gehele wereld. Oorspronkelijk werd de dienst ontwikkeld als éénrichtingsverkeer zodat telecomproviders via SMS berichten klanten konden informeren over uiteenlopende zaken. Toen het in de tweede helft van de jaren '90 voor de eerste klanten mogelijk werd om zélf SMS berichten te versturen, ontstond een geheel nieuwe manier van communiceren.

Prepaid was de motor achter SMS

In de begindagen konden alleen mensen met een abonnement SMS berichten versturen. Pas eind jaren '90 werd het ook voor mensen met een prepaid aansluiting mogelijk om te SMS'en. Omdat in die dagen de meeste jongeren gebruik maakte van een prepaid aansluiting, zorgde de introductie van de SMS voor prepaid gebruikers ervoor dat de dienst in rap tempo populair werd.

Opkomst van disruptive OTT diensten

Vanaf eind jaren '90 tot en met 2010 groede het aantal verzonden SMS berichten ieder jaar explosief met op het hoogtepunt in 2010 alleen al in Nederland zo'n 1 miljard SMS berichten per maand. In 2009 begon zich echter een trend te ontwikkelen. Na de introductie van de eerste iPhone in 2007 en de opkomst van Android smartphones, kreeg het mobiele internet een boost en kwamen applicaties beschikbaar waarmee het mogelijk werd om berichten te versturen via de mobiele dataverbinding. In eerste instantie schakelde jongeren massaal over op een BlackBerry toestel vanwege 'Ping' oftewel 'BlackBerry Messenger'. Hiermee konden jongeren onbeperkt met elkaar chatten, zonder dat dit ook maar één SMS bericht kostte.

Gelijktijdig deed ook WhatsApp haar intrede. WhatsApp werd in Nederland overigens pas na 2010 steeds populairder, maar er was een trend in gang gezet die niet meer gestopt kon worden. Tegen 2012 maakte al een groot deel van alle Nederlanders gebruik van WhatsApp en daalde het gebruik van SMS significant. Die daling zet tot op de dag van vandaag nog steeds door. 

Telecomproviders reageerden te laat

Tegen de tijd dat telecomproviders in de gaten kregen wat het effect was van een disruptive OTT dienst als WhatsApp, werd geageerd met de introductie van SMS bundels en later de mogelijkheid om onbeperkt te SMS'en. Het was toen echter al te laat om het tij nog te keren. Telecomproviders waren wel snel genoeg met de introductie van abonnementen waarmee onbeperkt gebeld kon worden, om te voorkomen dat consumenten ook hiervoor disruptive diensten zoals bijvoorbeeld Skype zouden gaan gebruiken. 

SMS is nu een alternatief voor WhatsApp

Hoewel het aantal verzonden SMS berichten sinds 2010 sterk is gedaald, is het aantal mensen dat nog regelmatig SMS't minder hard gedaald. Op het hoogtepunt in 2010 gaven 88 procent van alle Nederlanders aan tenminste één SMS bericht per kwartaal te versturen. Vandaag de dag is dit nog steeds 74 procent. Vooral op het moment dat messaging diensten zoals WhatsApp te kampen hebben met een storing, grijpen Nederlanders massaal terug naar de 'ouderwetse' SMS. 

 Bron : Telecompaper

© Copyright 2023

Disclaimer