Email disclaimer

Email disclaimer:

Heeft u een e-mail van ons ontvangen? Dan is de hierna vermelde informatie op u van toepassing. Helder Telecom & ICT sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan de inhoud van de e-mail kunnen dan ook geen rechten worden verleend. Heeft u de e-mail ontvangen maar bent u niet de geadresseerde? Laat het ons dan even weten en verwijder daarna de e-mail.

© Copyright 2023

Disclaimer